This project is read-only.

Slēpņi Latvijā

Izmantojot šo programmu, ir iespējams automātiski iegūt Latvijas nepremium slēpņu, kas iekļaujas koordinātēs N 55° 67 līdz 58°.086 E 020° 96 līdz 028°.24, GPX failu.

Lai to izdarītu, jāatver sadaļa/šķirklis “Configuration”, kur redzama programmas lietotāja parametru sadaļa. Tajā jāsameklē apakšsadaļa “Geocache source – GPX Tautai” un jāatzīmē “Enable automatic download.....”
01.jpg

Tālak ir iespēja nokonfigurēt ielādējamo slēpņu parametrus:
Veidus (Cache types):
02.jpg

Grūtības un vides pakāpi (Difficulty, Terrain):
03.jpg

Ir iespēja izvēlēties slēpņus pēc pieejamības – aktīvie (Active), atspējotie (Disabled) un arhivētie (Archived) - atttiecīgi atzīmējot vajadzīgos
04_1.jpg

Nākamajā ailē ierakstot slēpņotaja lietotājvārdu, ar kuru tas reģistrēts http://www.geocaching.com/ , atlasē tiks izlaisti tie slēpņi, kurus atradis vai kuru īpašnieks ir ailē norādītais slēpņotājs. Atstājot lauku tukšu, tiks ielādēti pilnīgi visi atlases parametriem atbilstoši slēpņi bez šī filtra.
04_2.jpg

Pēdējais parametrs iekļauj slēpņa aprakstā tam pievienotos uzskaites žurnāla ierakstus (log-book entries a.k.a. logs) (jebkura tipa). Šeit var izvēlēties, cik pēdējie ieraksti tiks atlasīti un ielādēti līdz ar slēpņa aprakstu.
04_3.jpg

P.S. Nav ieteicams izmantot parametru 0 – t.i. visi ieraksti, tas krietni paildzinās procesu un var radīt problēmas turpmākajā apstrādē.

Kad tas izdarīts, formas lejasdaļā jānospiež “Save”

Pārējot uz sadaļu/šķirkli “Cache viewer and editor”, jānospiež “Refresh”, lai aplikācija turpmāk izmantotu jaunākos iestatījumus.
05.jpg

Tālāk drošības nolūkiem (lai noteiktu, vai datorsistēmas lietotājs ir cilvēks vai mašīna) jāievada divus attēlā redzamos vārdus (t.s.CAPTCHA). Ja ir grūtības ar attēla izpratni, pastāv iespēja nospiest ”saņemt jaunu izaicinājumu” un nolasīt jaunu sistēmas piedāvāto kodu.
Pēc koda ievades jānospiež “Continue”.
06.jpg

Viss, tālāk atliek sekot procesam (5-10 min. - atkarīgs no dažādiem faktoriem).
07.jpg

Ja viss ir noritējis sekmīgi, tad, pēc procesa beigām nospiežot “Show in table”, būs redzami visi ielādētie slēpņi, sakārtoti pēc slēpņu tipiem.

Last edited Mar 27, 2012 at 3:49 PM by knagis, version 12

Comments

No comments yet.